E-ÖĞRENME Platformu

E-ÖĞRENME PLATFORMU

Çevrimiçi Platform ve Açık Eğitim Kaynakları

Bu platformun amacı, Yaşam Becerileri Yaklaşımıyla Okullarda Gençlerin Ruh Sağlığının Korunması ve Güçlendirilmesi için bir Çevrimiçi Açık Eğitim Kaynakları Platformu oluşturmaktır. Platforma dahil edilecek tüm unsurlar Çevrimiçi Açık Eğitim Kaynakları platformuna uygun olarak yapılandırılacaktır. Platform, bilgiye, araçlara ve yenilikçi kaynaklara erişim de dâhil olmak üzere bir dizi çevrimiçi etkileşimli hizmet sağlayarak BİT tabanlı eğitim içeriklerini destekleyecektir. Platform, okul öğretmenleri ve gençlik çalışanlarının proje sırasında ve proje tamamlandıktan sonra proje sonuçlarını paylaşmaları ve tanıtmaları için bir ağ görevi görecektir.