Çıktılar

Proje Sonuçlari

Proje süreci boyunca aşağıda yer alan ürünler geliştirilip uygulanacaktır.

Yaşam becerileri yaklaşımı yoluyla, okullarda gençlerin ruh ve zihin sağlığını koruyup desteklemek amacıyla Avrupa Birliği standartlarına dayalı olarak geliştirilmiş beceriler seti (PR1 ECVET Müfredatı).

Gençlerin ruh ve zihin sağlığını korumak ve desteklemek üzere öğretmenler ve gençlik çalışanları için BİT temelli bir eğitim aracı olarak geliştirilmiş, konu hakkında teorik ve pedagojik kursların bulunduğu Çevrimiçi Dijital Veri Tabanı (PR2 Çevrim İçi Platform).

Aynı konu üzerinde çalışan kurum, kuruluş ve paydaşların, proje sonuçlarına ulaşmalarını ve uygulamalarını kolaylaştırmak üzere önerilerin bulunduğu bir rehber (PR3 Rehber ve Öneriler)