Ortaklığımız

Ortaklığımız

KSDEO EDRA
Coordinator
Greece
INFODEF
Institute for the Promotion of Development and Training
Spain
INQS
Innoquality Systems
Ireland
ISTANBUL VALILIGI
Governorship Of Istanbul - Local public body
Turkey
IASIS
IASIS NGO
Greece
LBP
La Bien Pagá Espacio Escénico
Spain
1 GENIKO LYKEIO ANO LIOSION
1st Senior High School of Ano Liosia
Greece

Ortaklığımız

Koordinatör

EDRA

Greece

K.S.D.E.O. “EDRA” (Dezavantajlı Gruplar için Sosyal İşbirliğine Dayalı Faaliyetler), 2001 yılından beri dezavantajlı grupların ruh sağlığını güçlendirmek, desteklemek ve savunmasız grupların haklarını korumak için faaliyet gösteren kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. EDRA’nın sunduğu hizmetler arasında ruh sağlığı hizmetleri sağlamak ve ruh sağlığı ile ilgili konularda toplumun farkındalığını artırmak, ebeveynleri çocukların öğrenme güçlükleri ile baş edebilmeleri için desteklemek, özel eğitim ve zihinsel engellilik alanında tedaviler sunmak, sosyal olarak savunmasız gruplar için ulusal ve Avrupa Birliği projeleri geliştirmek, tüm gruplar için yaşam boyu öğrenme programları sunmak bulunmaktadır. EDRA, çeşitli dezavantajlı grupları desteklemeye odaklanarak ulusal ve Avrupa Birliği düzeyinde projeleri yönetme ve koordine etme konusunda kapsamlı bir deneyime sahiptir.

Partners


INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO Y LA FORMACION SL (Spain)

INFODEF – Gelişim ve Eğitime Destek Enstitüsü, bağımsız bir araştırma, geliştirme ve yenilik merkezidir. Mevcut sosyal ve ekonomik zorluklarla başa çıkmak ve toplumun amaç ve hedeflerine ulaşması için gereken öngörülerde bulunarak, yenilikçi araçlar, metodolojiler, ürünler ve hizmetler tasarlar.

Website:https://infodef.es/


INNOQUALITY SYSTEMS LIMITED (Ireland)

Innoquality Systems (INQS), erken çocukluk, ilköğretim, ortaöğretim ve sonrası, mesleki eğitim ve yetişkin eğitiminde öğrenci ve öğretmenleri desteklemek üzere tasarlanmış program ve hizmet politikaları sunar. Hayat boyu öğrenmeyi destekleyen kurumumuz, yenilikçi yaklaşımlar ve metodolojilerle kritik sorunları ele alır ve eğitim programlarının kalitesini iyileştirir. Uzmanlığımız ve çalışmalarımızla eğitim ortamlarını geliştirmeye devam ederken yeni ortaya çıkan zorluklara karşı uygulanabilecek çözüm önerileri geliştirir. Geliştirdiğimiz hizmetler hedef kitlenin gereksinimlerine uygun olarak geliştirilir. Bu hizmetler arasında e-öğrenme platformları, araştırma ve geliştirme çalışmaları, hizmet içerikleri ve destek programları yer alır.

Website: http://innoqualitysystems.com/


ISTANBUL VALILIGI (Turkey)

Bir kamu kurumu olan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu, İstanbul Valiliği adına projeler geliştirip uygulamaktadır. Görevleri arasında vatandaşların Avrupa Birliği uygulamaları hakkında farkındalığının artırılması da yer almaktadır. Kurumun öncelikleri arasında engellilerin haklarının desteklenmesi, dezavantajlı gruplar, göçmenler, genç işsizliği, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik bulunmaktadır. Bu bağlamda İstanbul Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu, çeşitli kamu kurumları, üniversiteler, eğitim merkezleri, mesleki eğitim kurumları ile gençlere ve yetişkinlere yönelik sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmaktadır.

Website: https://abmerkez.com/


IASIS (Greece)

IASIS, Yunanistan Sağlık Bakanlığı ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen psikiyatri reformunun aktif bir katılımcısıdır. Toplumsal kapsayıcılık ve ruh sağlığı alanlarında faaliyet gösteren, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. IASIS’in “Özel ve Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluş” olarak Gönüllü Sivil Toplum Kuruluşları Listesinde resmi kaydı bulunmaktadır. Yunanistan Refah Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışır. Kuruluşun ayrıca Yunanistan Özel Hizmet, Sağlık ve Sosyal Dayanışma Dairesi tarafından onaylı “Yönetim Yeterliliği Sistemi” bulunmaktadır. Kuruluşun temel amacı, toplumsal dışlanma veya dışlanma riski altında olan dezavantajlı gruplara, insani yardıma ihtiyacı olanlara, yetişkinlere, öğrencilere ve gençlik çalışanlarına psikososyal destek ve eğitim sağlamaktır. –

Website: www.iasismed.eu


Asociación La Bien Pagá Espacio Escénico (Spain)

La Bien Pagá Espacio Escénico (LBP), kültür ve sanat yoluyla dezavantajlı ve savunmasız grupların topluma ve eğitime entegrasyonunu ve toplumsal kapsayıcılığı artırmayı amaçlayan bir dernektir. Dernek, aşağıda belirtilen dezavantajlı grupları desteklemektedir. – Öğrenme güçlüğü çeken çocuklar ve öğrenciler – Düşük vasıf ve nitelikli genç ve yetişkinler – Göçmen aileler ve mülteciler – Etnik azınlıklar – Suçlular LBP, bir kültür ve eğitim merkezi olarak yukarıda belirtilen dezavantajlı grupların toplumsal dahiliyetini artırmak ve fiziksel, sosyal, duygusal ve bilişsel yeteneklerini, gelişimlerini desteklemek ve başarı, liderlik, keyif alma, arkadaşlık kurma ve toplumla bütünleşmeyi deneyimlemelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Website: http://labienpaga.es/


1 GENIKO LYKEIO ANO LIOSION (Greece)

Ano Liosia Lisesi 1974 yılında kurulmuş olup Batı Attika’daki en eski okuldur. Okulumuz, yenilikçi pedagojik yöntemleri ve yaklaşımları benimserken aynı zamanda ders dışı etkinliklere katılımda oldukça aktiftir. Kurumumuz aşağıda belirtilen uluslararası faaliyetlerde yer almıştır: – Birleşmiş Milletler Modeline (MUN) katılım, Yunanistan Birleşmiş Milletler Ofisi (2002-2003) – Avrupa Parlamentosu tarafından düzenlenen “Euroscola” Programı (2004, 2010, 2013, 2016 ve 2017) – Avrupa Birliği Projesi: “Walk the (Global) Walk: Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini Desteklemek için Avrupalı Gençleri Harekete Geçirme”, (2018-2021) – Yunanistan’ın Genç Başarıları programında “Sanal İş” eğitim programına katılım. Atina ve Selanik’teki Yenilik ve Girişimcilik Öğrenci Ticaret Fuarlarında (2017) Junior Achievement Greece ofisi ve ödüller. – Atina ve Selanik’te yer alan Yenilik ve Girşimcilik Öğrenci Fuarları’na katılım

 

Website: http://1lyk-an-liosion.att.sch.gr/autosch/joomla15/?fbclid=IwAR0nwSHPGuwUPF5GX6w1qgcms02qMZSqCEcya4XSof50veCAOzoQHTPd1GY