Πλατφόρμα E-Learning

Διαθέσιμη διαδικτυακή πλατφόρμα Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων

Διαθέσιμη διαδικτυακή πλατφόρμα

Ο στόχος αυτής της πλατφόρμας είναι να δημιουργήσει Διαδικτυακούς Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους για την προώθηση και την προστασία της Ψυχικής Υγείας των Νέων στο Σχολείο μέσω της προσέγγισης των δεξιοτήτων ζωής. Όλα τα στοιχεία που θα συμπεριληφθούν στην πλατφόρμα θα διαμορφωθούν ως Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι. Η πλατφόρμα θα παρέχει ένα σύνολο διαδραστικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε πληροφορίες, εργαλεία και καινοτόμους πόρους, υποστήριξη διαδικτυακής παροχής και διαχείρισης της εκπαίδευσης με βάση τις ΤΠΕ. Η πλατφόρμα θα δημιουργήσει έναν κόμβο δικτύωσης για τους δασκάλους των σχολείων και τους νέους εργαζόμενους για κοινή χρήση και προώθηση, ενσωματώνοντας τα αποτελέσματα του έργου κατά τη διάρκεια του έργου και μετά την ολοκλήρωσή του.