Αρχική

Έχει διαπιστωθεί ότι 50% των προβλημάτων ψυχικής υγείας στην ενήλικη ζωή έχουν τις ρίζες τους πριν ή κατά τη διάρκεια της εφηβείας.

  • Youth Mental Health Challenges
  • Overall population

Στόχος του YAMH είναι να υποστηρίξει τους δασκάλους και τους νέους εργαζόμενους για την προώθηση και προστασία της ψυχικής υγείας των νέων μέσω της καινοτόμου προσέγγισης δεξιοτήτων ζωής, που υποστηρίζεται από τον ΠΟΥ, για:

Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με βασικά ζητήματα ψυχικής υγείας και τα πρώιμα σημάδια της διαταραχής (μηχανισμός ψυχικής ασθένειας, επιπολασμός, ηλικία έναρξης, παράγοντες κινδύνου, δυνατότητα θεραπείας και δυνατότητα ανάρρωσης)

Καταπολέμηση του στίγματος μέσω την ευαισθητοποίησης και αναζήτησης βοήθειας.

Καταπολέμηση του στίγματος των διαταραχών ψυχικής υγείας ενισχύοντας την αναζήτηση βοήθειας Συμβολή στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας στα σχολεία που σχετικά με (α) κοινωνικές και διαπροσωπικές δεξιότητες (επικοινωνιακές, δεξιότητες άρνησης, διεκδίκηση και ενσυναίσθηση), (β) γνωστικές δεξιότητες (λήψη αποφάσεων, κριτική σκέψη και αυτοαξιολόγηση) και (γ) συναισθηματικές δεξιότητες αντιμετώπισης (διαχείριση άγχους, διαχείριση θυμού και αυτοέλεγχος).

Ιδιαίτερη εστίαση στους δασκάλους και επαγγελματίες νεότητας

Η έμπειρη κοινοπραξία του YAMH θα εξοπλίσει τους δασκάλους και τους νέους εργαζόμενους ώστε να αποτελούν ένα θετικό πρότυπο και μια φιγούρα έτοιμη να καθοδηγήσει τους μαθητές στις προκλήσεις, τις επιλογές και τις ευθύνες της ενηλικίωσης. Αυτό θα γίνει μέσω ενός Εκπαιδευτικού Προγράμματος Σπουδών, μιας Διαδικτυακής Πλατφόρμας Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων και ενός συνόλου Κατευθυντήριων Γραμμών και Συστάσεων για την προώθηση και προστασία της Ψυχικής Υγείας των Νέων στο Σχολείο.

Νέα

Η Σύμπραξη

KSDEO EDRA
Coordinator
Greece
INFODEF
Institute for the Promotion of Development and Training
Spain
INQS
Innoquality Systems
Ireland
ISTANBUL VALILIGI
Governorship Of Istanbul - Local public body
Turkey
IASIS
IASIS NGO
Greece
LBP
La Bien Pagá Espacio Escénico
Spain
1 GENIKO LYKEIO ANO LIOSION
1st Senior High School of Ano Liosia
Greece